Photography is my Hobby. Art is my life. Animal is my Love. Emotions I control. Optimism is my goal. Architecture is my Work. Simplicity is what I am. That's the Alyanna Ramos!

pyramided:

Do you think is it time for you to get a new hairstyle? :)
Here are some to inspire and help you ♥ dont hesitate to check them out!

pyramided:

Do you think is it time for you to get a new hairstyle? :)

Here are some to inspire and help youdont hesitate to check them out!

(Source: thvnders, via thvnders)

Notes
148932
Posted
4 days ago
It means, nothing last forever.
Madness won’t last forever.

It means, nothing last forever.

Madness won’t last forever.

(Source: instagram.com, via thelovenotebook)

Notes
692
Posted
6 days ago
10 Never’s you should always remember before dating a guy.

10 Never’s you should always remember before dating a guy.

Notes
19
Posted
1 week ago
I wanna fly, kahit mgayon lang ulit. Hayahay.
Notes
1
Posted
3 weeks ago

Wala lang, habang nakadungaw kanina sa window, simple lang naman na pangangailangan ng babae, yung nakakamiss pala na may humahalik ng masarap at matagal sayo, yung yayakapin ka ng masarap, walang ingay, tahimik lang, sarap sa feeling non, yung alam mong may nagbabantay sayo habang natutulog ka, yun lang, sapat na, masaya na siya, yung yun kang gagawin niya magdamag. Yung simpleng sasabihan ka araw araw ng I love you, masaya ka na.

Notes
1
Posted
3 weeks ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter